Obchodné podmienky

Informácie o správe údajov
Zásady ochrany osobných údajov + správca údajov

Zásady ochrany osobných údajov


Dátum prijatia: 05-06-2023

 

Správca údajov


Názov firmy: Economic Trends Kft.

Sídlo: Kökörcsin ulica č. 9, 2089 Telki

Poštová adresa, vybavovanie sťažností: Kökörcsin ulica č. 9, 2089 Telki

Emailová adresa: info@gastron.sk

Telefónne číslo: +421 903 756 652

Webstránka: http://gastron.sk

 

Poskytovateľ hostingu


Názov: UNAS Online Kft.

Poštová adresa: Kőszegi cesta č. 14, 9400 Sopro

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Telefónne číslo:

 

Popis spracovania údajov pri prevádzke internetového obchodu


Tento dokument obsahuje všetky relevantné informácie o správe údajov týkajúce sa prevádzky internetového obchodu v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len: Nariadenie GDPR) a na základe CXII z roku 2011. TV. (ďalej: Infotv.).


Informácie o používaní cookies


Čo je to cookie?

 

Správca údajov používa pri návšteve webovej stránky takzvané cookies. Súbor cookie je informačný balík pozostávajúci z písmen a číslic, ktoré naša webová stránka posiela do vášho prehliadača s cieľom uložiť určité nastavenia, uľahčiť používanie našej webovej stránky a pomôcť nám zhromaždiť niektoré relevantné štatistické informácie o našich návštevníkoch.

Niektoré zo súborov cookie neobsahujú osobné údaje a nie sú vhodné na identifikáciu jednotlivého používateľa, niektoré z nich však obsahujú individuálny identifikátor – tajný, náhodne vygenerovaný reťazec čísel – ktorý je uložený vo vašom zariadení, čím zabezpečuje vašu identifikáciu. Doba prevádzky každého súboru cookie je uvedená v príslušnom popise každého súboru cookie.

Právne pozadie a právny základ cookies:

Právnym základom správy údajov je váš súhlas na základe článku 6 ods. (1) bod a) Nariadenia.

 

Hlavné charakteristiky súborov cookie používaných webom:


Cookies nevyhnutné pre prevádzku:


Ak nesúhlasíte s používaním týchto súborov cookie, niektoré funkcie vám nemusia byť dostupné.

 

Súbor cookie relácie: Tieto súbory cookie ukladajú polohu návštevníka, jazyk prehliadača, menu platby a ich životnosť je do zatvorenia prehliadača alebo maximálne 2 hodiny.

 

Vekovo obmedzený obsah cookie: Tieto súbory cookie zaznamenávajú schválenie obsahu s vekovým obmedzením a to, že dotknutá osoba má viac ako 18 rokov a ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

 

Súbor cookie odporúčaných produktov: Pomocou funkcie „odporúčať priateľovi“ zaznamenáva zoznam produktov, ktoré chcete odporučiť. Jeho životnosť je 60 dní.

 

Mobilná verzia, dizajnový súbor cookie: Zistí zariadenie používané návštevníkom a prepne na úplné zobrazenie na mobile. Jeho životnosť je 365 dní.

 

Cookie akceptovanie cookies: Keď prídete na stránku, súhlasíte s vyhlásením o ukladaní cookies v okne s upozornením. Jeho životnosť je 365 dní.

 

Logout #2 cookie: Podľa možnosti #2 systém odhlási návštevníka po 90 dňoch. Jeho životnosť je 90 dní.

 

Backendový identifikačný súbor cookie: Identifikátor backendového servera obsluhujúceho stránku. Jeho životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

 

currency Uchováva menu zákazníka. Jeho životnosť je 30 dní.

 

Súbory cookie na štatistické účely:


Referenčné cookies: Zaznamenávajú externú stránku, z ktorej návštevník na stránku prišiel. Ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

 

Last viewed product cookie: Zaznamenáva produkty, ktoré si návštevník naposledy prezeral. Ich životnosť je 60 dní.

 

Posledná prezeraná kategória cookie: Zaznamenáva poslednú prezeranú kategóriu. Jeho životnosť je 60 dní.

 

Košík cookie: Zaznamenáva produkty vložené do košíka. Jeho životnosť je 365 dní.

 

Súbor cookie inteligentnej ponuky: Zaznamenáva podmienky pre zobrazenie inteligentných ponúk (napr. bol návštevník už na stránke, má objednávku). Jeho životnosť je 30 dní.

 

Marketingové súbory cookie:


Súbor cookie Google Adwords Keď niekto navštívi našu stránku, ID súboru cookie návštevníka sa pridá do remarketingového zoznamu. Google používa súbory cookie, ako sú súbory cookie NID a SID, v produktoch Google, napríklad na prispôsobenie reklám zobrazovaných vo Vyhľadávaní Google. Takéto súbory cookie napríklad používa na zapamätanie vašich posledných vyhľadávaní, vašich predchádzajúcich interakcií s reklamami alebo výsledkami vyhľadávania od určitých inzerentov a vašich návštev na webových stránkach inzerentov. Sledovanie konverzií služby AdWords používa súbory cookie. Na sledovanie predaja a iných konverzií vyplývajúcich z reklamy sa v počítači používateľa uložia súbory cookie, keď táto osoba klikne na reklamu. Niektoré z bežných použití súborov cookie sú: výber reklám na základe toho, čo je pre používateľa relevantné, zlepšenie prehľadov o výkonnosti kampane a zabránenie zobrazovaniu reklám, ktoré už používateľ videl.

Súbor cookie Google Analytics: Google Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií získať presnejší obraz o aktivitách ich návštevníkov. Služba môže používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií a oznamovanie štatistických údajov o používaní webovej stránky bez individuálnej identifikácie návštevníkov spoločnosti Google. Hlavným súborom cookie používaným službou Google Analytics je súbor cookie „__ga“. Okrem správ generovaných zo štatistík používania webových stránok možno službu Google Analytics – spolu s niektorými z vyššie popísaných súborov cookie pre reklamy – použiť aj na zobrazovanie relevantnejších reklám v produktoch Google (ako je vyhľadávanie Google) a na internete.

Facebook pixel (Facebook cookie) Facebook pixel je kód, pomocou ktorého sa na webovej stránke pripravuje správa o konverziách, zostavuje sa cieľové publikum a majiteľ stránky získava podrobné analytické údaje o tom, ako návštevníci používajú webovej stránky. Pomocou Facebook pixelu môžete návštevníkom webu zobrazovať personalizované ponuky a reklamy na rozhraní Facebooku. Zásady ochrany osobných údajov Facebooku si môžete prečítať tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ak nesúhlasíte s používaním cookies, niektoré funkcie vám nebudú dostupné. Viac informácií o odstránení súborov cookie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozillahttps://support.mozilla.org/sk/products/firefox
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website

4data-sfri11471/mac
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&sjid=7357990640996023221-EU
Edge: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Správa údajov

Správa údajov

 

Za účelom uzavretia a plnenia zmluvy môže byť realizovaných niekoľko prípadov správy údajov. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že spracúvanie údajov súvisiacich s vybavovaním reklamácií a správou záruky sa vykonáva len v prípade, že uplatníte jedno z vyššie uvedených práv.

Ak prostredníctvom internetového obchodu nenakupujete, ale ste iba návštevníkom internetového obchodu, môžu sa na vás vzťahovať ustanovenia o správe údajov na marketingové účely, ak nám udelíte súhlas na marketingové účely.

 

Podrobnejšie spracúvanie údajov vykonávané za účelom uzavretia a plnenia zmluvy:

 

Kontakt


Ak nás napríklad kontaktujete s otázkou na produkt e-mailom, kontaktným formulárom alebo telefonicky. Predchádzajúci kontakt nie je povinný, môžete ho preskočiť a objednať z e-shopu kedykoľvek.

 

Spravované údaje


Údaje, ktoré ste poskytli pri kontakte.

 

Trvanie správy údajov


Údaje spracovávame dovtedy, kým nepožiadate o ich vymazanie.

 

Právny základ pre správu údajov


Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov tým, že nás kontaktujete. [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

 

Registrácia na webovej stránke

Uložením údajov zadaných pri registrácii môže prevádzkovateľ poskytnúť pohodlnejšiu službu (napr. pri novom nákupe nemusí byť dotknutá osoba zadávaná znova). Registrácia nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy

 

Spravované údaje

Pri správe údajov Správca údajov spravuje názov spoločnosti, adresu sídla, daňové číslo, telefónne číslo kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, charakteristiku zakúpeného Tovaru a dátum nákupu.

 

Trvanie správy údajov

Kým svoj súhlas neodvoláte.

 

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate Prevádzkovateľovi pri registrácii [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

 

Spracovanie objednávky

 

Počas spracovania objednávok sú potrebné činnosti správy údajov za účelom plnenia zmluvy.

 

Spravované údaje

 

Pri správe údajov Správca údajov spravuje názov spoločnosti, adresu sídla, daňové číslo, telefónne číslo kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, charakteristiku zakúpeného Tovaru a dátum nákupu.

Ak ste v internetovom obchode zadali objednávku, správa údajov a poskytovanie údajov sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

Trvanie správy údajov

 

Údaje spracovávame po dobu 5 rokov podľa občianskoprávnej premlčacej doby.

 

Právny základ pre správu údajov

 

Plnenie zmluvy. [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia]

 

Vystavenie faktúry

 

Proces správy údajov prebieha za účelom vystavenia faktúry v súlade s legislatívou a splnenia povinnosti uchovávania účtovných dokladov. The Sztv. Podľa § 169 ods. 1 až 2 musia hospodárske spoločnosti uchovávať účtovné doklady priamo a nepriamo podporujúce účtovníctvo.

 

Spravované údaje

Počas správy údajov Správca údajov spravuje názov spoločnosti, adresu sídla a daňové číslo.

 

Trvanie správy údajov

 

Faktúry vystavené Sztv. Na základe § 169 ods. (2) je potrebné ju uchovávať 8 rokov odo dňa vystavenia faktúry.

 

Právny základ pre správu údajov

 

CXXVII z roku 2007 o DPH. Na základe § 159 ods. 1 je vystavenie faktúry povinné a musí sa uchovávať 8 rokov na základe § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve [Spracovanie údajov podľa § 6 ods. ) bod c) nariadenia].

 

Správa dát súvisiacich s dodaním tovaru


Proces správy údajov prebieha za účelom doručenia objednaného produktu.

 

Spravované údaje


Názov spoločnosti, adresa doručenia, kontaktné údaje.

 

Trvanie správy údajov


Údaje spracovávame dovtedy, kým nepožiadate o ich vymazanie.

 

Právny základ pre správu údajov


Plnenie zmluvy [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia].

 

Príjemcovia a spracovatelia údajov spracovania údajov súvisiacich s dodaním tovaru


Meno príjemcu: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

 

Adresa adresáta: GLS Európa ulica 2, 2351. Alsónémedi

 

Telefónne číslo príjemcu: +36-29-88-67-00

 

E-mailová adresa príjemcu: info@gls-hungary.com

 

Webová stránka adresáta: https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

Kuriérska služba prispieva na doručenie objednaného tovaru na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke.

 

Správa údajov na marketingové účely


Správa údajov súvisiacich so zasielaním newsletterov


Proces správy údajov prebieha za účelom zasielania newsletterov.

 

Spravované údaje


Názov spoločnosti, adresa sídla, kontaktná e-mailová adresa

 

Trvanie správy údajov


Do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

 

Právny základ pre správu údajov


Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov prihlásením sa na odber noviniek [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

 

Dodatočná správa údajov


Ak si Prevádzkovateľ želá vykonať ďalšie spracúvanie údajov, poskytne predbežné informácie o podstatných okolnostiach spracúvania údajov (právne pozadie a právny základ spracúvania údajov, účel spracúvania údajov, rozsah spracúvaných údajov, trvanie spracúvania údajov).

 

Príjemcovia osobných údajov


Spracovanie údajov na uchovávanie osobných údajov


Meno spracovateľa údajov: UNAS Online Kft.

 

Kontaktné údaje spracovateľa údajov:

 

Telefónne číslo:

 

E-mailová adresa: unas@unas.hu

 

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Webstránka: unas.hu

 

Spracovateľ uchováva osobné údaje na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Nemáte právo na prístup k osobným údajom.

 

Činnosť spracovania údajov súvisiaca so zasielaním newsletterov


Názov spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: UNAS Online Kft.

 

Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: ulica Kőszegi č. 14, 9400 Sopron

 

Telefónne číslo spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém:

 

E-mailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: unas@unas.hu

 

Webová stránka spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: unas.hu

 

Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní newsletterov na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno a e-mailovú adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre zasielanie noviniek.

 

Spracovanie údajov súvisiacich s prevádzkou CRM systému


Meno spracovateľa údajov: UNAS Online Kft.

 

Sídlo spracovateľa údajov je: ulica Kőszegi č. 14, 9400 Sopron

 

Telefónne číslo spracovateľa údajov:

 

E-mailová adresa spracovateľa údajov je: unas@unas.hu

 

Webová stránka spracovateľa údajov: unas.hu

 

Spracovateľ sa podieľa na evidencii objednávok na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno dotknutej osoby, adresu, telefónne číslo, číslo a dátum objednávok v občianskoprávnej premlčacej lehote.

 

Správa údajov týkajúcich sa online platieb


Meno správcu údajov: Barion Payment Zrt.

 

Sídlo správcu údajov je: ulica Irinyi József č. 4-20. 2. poschodie, 1117 Budapešť

 

Telefónne číslo prevádzkovateľa je: +36 1 464 7099

 

E-mailová adresa prevádzkovateľa údajov je: compliance@barion.com

 

Webová stránka prevádzkovateľa: barion.com

 

Poskytovateľ platobných služieb sa na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov podieľa na realizácii online platby, pri ktorej sú údaje v procese nákupu odovzdané poskytovateľovi online platobných služieb. Pritom poskytovateľ online platobných služieb nakladá s fakturačným menom, menom a adresou, číslom objednávky a dátumom dotknutej osoby v súlade s vlastnými pravidlami správy údajov.

 

Účelom prenosu údajov je poskytnúť poskytovateľovi platobných služieb online transakčné údaje potrebné na platobnú transakciu iniciovanú poskytovateľom platobných služieb online.

 

Právny základ pre prenos údajov: plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ktorá zahŕňa platbu zo strany zákazníka a v prípade online platby si platba vyžaduje prenos údajov v súlade s týmto bodom

Vaše práva

Vaše práva pri správe údajov

V rámci doby správy údajov máte podľa ustanovení Nariadenia nárok na nasledovné práva:

 

právo odvolať súhlas

prístup k osobným údajom a informáciám o správe údajov
právo na opravu
obmedzenie správy údajov,
právo na vymazanie
právo protestovať
právo na prenosnosť.


Ak si chcete uplatniť svoje práva, vyžaduje si to vašu identifikáciu a Správca údajov s vami musí nevyhnutne komunikovať. Na účely identifikácie bude preto potrebné poskytnúť osobné údaje (identifikáciu však možno opierať len o údaje, ktoré o vás Prevádzkovateľ spravuje) a vaše sťažnosti týkajúce sa správy údajov budú dostupné v e-maile Prevádzkovateľa. vyúčtovať v lehote uvedenej v týchto informáciách ohľadom reklamácií. Ak ste boli našim zákazníkom a chceli by ste sa identifikovať, aby ste mohli vybaviť reklamácie alebo záruku, zadajte na identifikáciu svoje ID objednávky. Pomocou toho vás tiež môžeme identifikovať ako zákazníka.

Správca údajov odpovie na sťažnosti súvisiace so správou údajov najneskôr do 30 dní.

 

Právo odvolať súhlas


Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so správou údajov, v takom prípade budú poskytnuté údaje vymazané z našich systémov. Upozorňujeme však, že v prípade objednávky, ktorá ešte nebola vybavená, môže zrušenie viesť k tomu, že vám nebudeme môcť doručiť. Navyše, ak už bol nákup zrealizovaný, na základe účtovných predpisov nemôžeme vymazať údaje súvisiace s fakturáciou z našich systémov a ak nám dlhujete, tak na základe oprávneného záujmu súvisiaceho s vymáhaním pohľadávky , môžeme vaše údaje spracovávať aj v prípade odvolania súhlasu.

Prístup k osobným údajom


Máte právo získať spätnú väzbu od správcu údajov, či sú vaše osobné údaje spracúvané, a ak sú spracúvané, máte právo:

- získať prístup k spracúvaným osobným údajom a

- informovať správcu údajov o nasledujúcich informáciách:

 • účely správy údajov;
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa o vás spracúvajú;
 • informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľom;
 • plánovanú dobu uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby;
 • Vaše právo požadovať od Správcu opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a v prípade spracúvania údajov na základe oprávnených záujmov vzniesť námietku proti spracúvaniu týchto osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak údaje neboli zhromaždené od vás, akékoľvek dostupné informácie o ich zdroji;
 • skutočnosti automatizovaného rozhodovania (ak je takýto postup použitý), vrátane profilovania, ako aj, aspoň v týchto prípadoch, zrozumiteľné informácie o použitej logike a význame takejto správy údajov a očakávaných dôsledkoch pre vás. Účelom uplatnenia práva môže byť zistenie a kontrola zákonnosti správy údajov, preto v prípade viacerých žiadostí o informácie môže Prevádzkovateľ účtovať spravodlivý poplatok výmenou za poskytnutie informácií.

Prístup k osobným údajom zabezpečuje Prevádzkovateľ tak, že Vám po Vašej identifikácii zašle spracúvané osobné údaje a informácie emailom. Ak ste sa zaregistrovali, poskytujeme prístup, aby ste si mohli prezerať a kontrolovať svoje osobné údaje prihlásením sa do svojho používateľského účtu.

Vo svojej žiadosti uveďte, že žiadate o prístup k osobným údajom alebo informáciám súvisiacim so správou údajov.

 

Právo na opravu


Máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bezodkladne opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

 

Právo na obmedzenie spracovania údajov


Máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie údajov, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 

 • popierate správnosť osobných údajov, v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, ktoré umožňuje Prevádzkovateľovi skontrolovať správnosť osobných údajov, ak je možné presné údaje zistiť ihneď, obmedzenie sa neuplatní;
 • správa údajov je nezákonná, ale namietate proti vymazaniu údajov z akéhokoľvek dôvodu (napríklad preto, že údaje sú pre vás dôležité na uplatnenie právneho nároku), preto nepožadujete vymazanie údajov, ale žiadate obmedzenie ich používania;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely uvedenej správy údajov, ale Vy ich požadujete na uplatňovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu údajov, avšak základom pre spracovanie údajov môžu byť aj oprávnené záujmy prevádzkovateľa, v tomto prípade, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi, spracovanie údajov musí byť obmedzené.


Ak správa údajov podlieha obmedzeniam, môžu byť takéto osobné údaje spracúvané len so súhlasom dotknutej osoby, s výnimkou ich uchovávania alebo na podávanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby. alebo v dôležitom verejnom záujme Únie alebo členského štátu.

 

Správca údajov vás bude vopred (najmenej 3 pracovné dni pred zrušením obmedzenia) informovať o zrušení obmedzenia správy údajov.

 

Právo na vymazanie – právo na zabudnutie


Máte právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu vymazal vaše osobné údaje, ak existuje jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich prevádzkovateľ zhromaždil alebo inak spracúval;
 • odvoláte svoj súhlas a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie údajov;
 • namietate proti spracúvaniu údajov na základe oprávneného záujmu a neexistuje žiadny prevažujúci oprávnený dôvod (t. j. oprávnený záujem) na spracúvanie údajov,
 • s osobnými údajmi nakladal správca nezákonne a toto bolo zistené na základe sťažnosti,
  osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť predpísaná právom EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na správcu údajov.


Ak prevádzkovateľ z akéhokoľvek oprávneného dôvodu zverejnil osobné údaje, ktoré o vás spracúva, a je povinný ich z niektorého z vyššie uvedených dôvodov vymazať, je povinný prijať primerane očakávané kroky – vrátane technických opatrení – aby informovať údaje s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu prevádzkovateľa a ostatných prevádzkovateľov údajov, že ste požiadali o vymazanie odkazov na predmetné osobné údaje alebo o kópiu či duplikát týchto osobných údajov.

 

Odstránenie sa neuplatňuje, ak je potrebná správa údajov:

 • na účely výkonu práva na slobodu prejavu a informácií;
 • splnenie povinnosti podľa právnych predpisov EÚ alebo členského štátu, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa, ktorý vyžaduje spracúvanie osobných údajov (takýmto prípadom je spracúvanie údajov v rámci fakturácie, keďže uchovanie faktúry vyžaduje zákon), alebo za účelom plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi údajov;
 • na uvádzanie, uplatňovanie a ochranu právnych nárokov (napr. ak má prevádzkovateľ voči vám pohľadávku a ešte ju nesplnil, alebo ak prebieha sťažnosť spotrebiteľa alebo na správu údajov).

Právo protestovať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov z dôvodov súvisiacich s vašou vlastnou situáciou. Prevádzkovateľ v tomto prípade už osobné údaje nesmie spracúvať, pokiaľ nepreukáže, že spracúvanie údajov je odôvodnené závažnými oprávnenými dôvodmi, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ktoré súvisia s ich predložením, presadzovaním alebo obhajobou. právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú za účelom priameho získavania podnikania, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na tento účel vrátane profilovania, ak súvisí s priamym získavaním podnikania. Ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov na priame obchodné účely, osobné údaje sa už na tento účel nesmú spracúvať.

 

Právo na prenosnosť


Ak je správa údajov vykonávaná automatizovaným spôsobom alebo ak je správa údajov založená na vašom dobrovoľnom súhlase, máte právo požiadať správcu údajov o poskytnutie údajov, ktoré ste poskytli správcovi údajov, a ktoré vám správca údajov zašle v xml, JSON alebo csv formát, ktorý máte k dispozícii, ak je to technicky uskutočniteľné, môžete požiadať správcu údajov, aby údaje v tejto forme postúpil inému správcovi údajov.

Automatizované rozhodovanie


Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahoval rozsah rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanej správe údajov (vrátane profilovania), ktoré by malo na vás právne účinky alebo by sa vás podobne významne dotýkalo. V týchto prípadoch je prevádzkovateľ povinný prijať primerané opatrenia na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, vrátane aspoň práva dotknutej osoby požadovať ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, vyjadriť jeho názor a podať proti rozhodnutiu námietky.

Vyššie uvedené neplatí, ak rozhodnutie:

 • Nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom údajov;
 • je to umožnené právnymi predpismi EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na správcu údajov, ktoré tiež stanovujú vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov; alebo
 • na základe vášho výslovného súhlasu.
Právne prostriedky nápravy

Registrácia v registri ochrany údajov


Infotv. v súlade s jeho ustanoveniami musel prevádzkovateľ registrovať určité operácie s údajmi v registri ochrany údajov. Táto ohlasovacia povinnosť bola ukončená dňom 25.5.2018.

Opatrenia na zabezpečenie údajov


Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj pred náhodným zničením a poškodením, ako aj pred zneprístupnením osobných údajov v dôsledku zmien použitej technológie.

Správca údajov urobí všetko v rámci svojich organizačných a technických možností, aby zabezpečil, že aj jeho Spracovatelia údajov pri práci s vašimi osobnými údajmi prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie údajov.

Prostriedky


Ak podľa vášho názoru správca údajov porušil zákonné ustanovenie týkajúce sa správy údajov alebo nesplnil niektorú z vašich požiadaviek, môžete začať vyšetrovacie konanie Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií (adresa: 1363 Budapešť, Pf. 9., e-mail) za účelom ukončenia údajnej nezákonnej správy údajov: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefónne čísla: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že v prípade porušenia zákonných ustanovení o správe údajov, alebo ak Prevádzkovateľ nesplní niektorú z Vašich požiadaviek, môžete podať občianskoprávnu žalobu na Prevádzkovateľa na súde.

Úprava informácií o správe údajov


Správca údajov si vyhradzuje právo upraviť tieto informácie o správe údajov spôsobom, ktorý neovplyvní účel a právny základ správy údajov. Používaním webovej stránky po nadobudnutí účinnosti novely súhlasíte so zmenenými informáciami o správe údajov.

Ak si Prevádzkovateľ želá vykonať ďalšie spracovanie údajov v súvislosti so zhromaždenými údajmi na iný účel, než je účel ich zhromažďovania, bude vás informovať o účele spracovania údajov a nasledujúcich informáciách pred ďalším spracovaním údajov:

o dobe uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, o kritériách na jej určenie;

o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a v prípade spracúvania údajov na základe oprávneného záujmu môžete namietať spracúvanie osobných údajov a v prípade o spracúvaní údajov na základe súhlasu alebo zmluvného vzťahu, môžete požiadať o poskytnutie práv na prenosnosť údajov;

v prípade správy údajov na základe súhlasu, že súhlas môžete kedykoľvek odvolať;

o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;

o tom, či je poskytovanie osobných údajov založené na zákonnej alebo zmluvnej povinnosti alebo je podmienkou uzavretia zmluvy, ako aj o tom, či máte povinnosť osobné údaje poskytnúť, ako aj o možných dôsledkoch neposkytnutia údajov ;

o skutočnosti automatizovaného rozhodovania (ak je takýto postup použitý), vrátane profilovania, ako aj, aspoň v týchto prípadoch, zrozumiteľné informácie o použitej logike a význame takejto správy údajov a očakávaných dôsledkoch pre vás.

Spracovanie údajov môže začať až potom, ak je právnym základom spracovania údajov súhlas, musíte okrem informácií súhlasiť aj so spracovaním údajov.

UnasDesign - Element{name:gastron_footer;display:block;}]